Top

6. Energieneutraal en de politiek

Ik ben me er van bewust dat mijn blogs een politiek randje krijgen. Ecologie is een maatschappelijk
ding - dus voor iedereen!! – maar zeker moet ook de politiek een grote steen bijdragen.
Ik hoorde een dame op de radio. Zij was van een vereniging zoals de vereniging Eigen Huis, maar dan van iets anders. Zij werd gevraagd naar de energielabel die sinds 1 januari weer een nieuw leven heeft ingeblazen gekregen.

Hoe zit het in het kort: als iemand een huis wil verkopen, dan moet daar een energielabel aanhangen:
A is zeer energiezuinig, G is zeer onzuinig.
De gedachte er achter is dat een huis met energielabel A beter wordt verkocht, en dat de eigenaar die wil verkopen er veel aan zal doen om dat label te krijgen, en zo worden de huizen dus energiezuiniger.
Het systeem bestaat al jaren, maar blijkbaar is dit label niet de trigger om je huis energiezuiniger te maken, want het label wordt nauwelijks gebruikt.
Wat nu verandert is dat de verkoper een boete krijgt van 400 euro als hij bij verkoop geen label
meegeeft.
Dat label krijgt overigens iedereen van de gemeente, dus hoe dat dan zit met die boete begrijp ik niet helemaal.
Bij het verstrekken van het label wordt gekeken naar de wijk waarin het huis ligt, hoe oud het huis is, en meer van dat soort algemene kenmerken. Als u uw huis grondig heeft geïsoleerd, en zonnepanelen op het dak heeft, moet u aantonen dat het verstrekte label onjuist is, en dan krijgt u een ander label.
De dame geloofde eigenlijk nog steeds niet dat het systeem gaat werken, en zij stelde iets heel anders
voor:

Om een huis energieneutraal te maken (dat wil zeggen dat er dus helemaal geen energierekening is!!) kost gemiddeld 35000 euro. Dit is ongeveer het bedrag wat een gemiddeld gezin aan energiekosten
betaalt in 15 jaar. Als er nu een partij zou zijn die een huis energieneutraal zou maken, dan kan de
huiseigenaar in plaats van de maandelijkse energierekening 15 jaar lang dat maandelijkse bedrag
betalen aan die partij.
Voor de huiseigenaar maakt het niets uit aan wie hij het bedrag betaald. VOOR DE MAATSCHAPPIJ
MAAKT HET HEEL WAT UIT, ER WORDT VEEL MINDER ENERGIE VERBRUIKT!!!
Nu moet er nog een partij worden gevonden die die 35000 euro per woning gaat ophoesten, en daar is de overheid voor nodig. Niet om dat bedrag op tafel te leggen, maar om de wetten te wijzigen in deze.
Toen het moeizaam ging met Griekenland een aantal jaren geleden, bleek dat er heel wat
pensioenfondsen investeerden in Griekenland, en andere landen, en dat daar weinig tot geen tot
negatieve rendement op werd verkregen. Er is toen sprake geweest van het verplichten van
pensioenfondsen om (ten dele) te investeren in Nederland. Maar dit is niet van de grond gekomen.

Wat zou het mooi zijn als de pensioenfondsen deze investeringen van 35.000 euro gingen doen.
Om het aantrekkelijk te maken zouden ze een goede rente mogen ontvangen. Tenslotte is de
gemiddelde levensduur van een woning hoger dan de 15 jaar die hierboven genoemd is, en zou er
tijdens de levensduur van de woning langer betaald kunnen worden voor het energieneutraal maken van de woning.
Dit laatste is trouwens niet van de dame op de radio, maar van mijzelf.
Vanavond hoorde ik dat er 1100 miljard euro in de economie gepompt gaat worden. Het is de bedoeling dat o.a. pensioenfondsen dit geld gaan gebruiken om te gaan investeren.
Ik weet er wel – in maatschappelijke zin - een goede bestemming voor.


BewustEco probeert een steentje bij te dragen door materialen te gebruiken die biologisch
afbreekbaar zijn (dus terug de natuur in gaan en geen afval opleveren), of die gerecycled kunnen
worden.