Top

9. Het Europese landbouwbeleid

Welke invloed heeft het Europese landbouwbeleid op onze ecologie?

De begroting van de Europese Unie is dit jaar ongeveer 134 miljard euro.

Hiervan gaat 40%  naar de landbouw. Het grootste deel daarvan gaat naar Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Nederland ontvangt ieder jaar ongeveer een miljard euro aan landbouwsubsidie. Hiervan gaat 750 miljoen euro naar de boeren.

Het beleid hoe deze subsidie in Nederland verdeeld wordt, stamt uit de jaren 60, en is sindsdien nauwelijks veranderd.

In de jaren 60 leefden we nog vlak na de oorlog, en het beleid is toen uitgestippeld door minister Mansholt van Landbouw die ook de eerste Nederlandse commissaris (van Landbouwzaken) van de Europese Unie werd.

Hij bepaalde dat er veel meer voedsel geproduceerd moest worden, dat er schaalvergroting moest plaats vinden, en intensivering. De boeren kregen en krijgen daarvoor subsidie tot op de dag van vandaag.

Heden ten dage is de hoeveelheid voedsel die geproduceerd wordt, zeker toereikend voor Nederland. Het is zelfs zo dat 80% van onze landbouwproducten worden geëxporteerd. Moeten we deze subsidieregeling dan nog steeds in stand houden??

De landbouwlobby vindt van wel, in het kielzog van Frankrijk, Duitsland en Spanje die veel landbouwsubsidie krijgen.

 

Wat heeft deze regeling voor gevolgen voor ons land??

In Nederland worden ongeveer 30 miljoen varkens geboren per jaar. Er sterven er ongeveer 6 miljoen (bij de geboorte, door ziekte, bij transport).

Wij eten ongeveer 6 miljoen varkens per jaar. Het overgrote gedeelte wordt dus geëxporteerd.

Sinds de jaren 60 toen de landbouw werd geïntensiveerd hebben we een mestoverschot. Mest is op zich een goed product. Het houdt de grond vruchtbaar. Maar dit alleen als er niet te veel mest op het land komt. Teveel mest geeft schade aan de natuur. Nederland heeft niet voldoende grond om alle mest te kunnen verwerken.Op dit moment (zie Trouw, 1 december 2017) heerst er een cultuur bij de Nederlandse boeren dat zij aan landje pik doen. Zij eigenen zich grond toe dat van de gemeenschap is (bv bermen, grenzend aan hun eigen gebied), rijden hier mest op uit, en zetten er mais op. En naast de extra mest die ze uit kunnen rijden, strijken ze ook meer landbouwsubsidie op (want meer vierkante meters grond).

Naast het oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgelden levert dit ook een vermindering van de biodiversiteit op. In bermen zorgen de bijen en de bloemen voor de noodzakelijke zuurstof in ons ecosysteem (In 27 jaar is 75% van de bijenpopulatie verdwenen!!!, zie Trouw 18 oktober 2017)

BewustEco pleit voor een betere verdeling van subsidiegelden. Het zou zo moeten zijn dat als een boer groener produceert en meer voor de natuur zorgt hij meer subsidie zou moeten krijgen. Op dit moment zijn er geen prikkels om groener te produceren, maar eerder het tegenovergestelde.

En Nederland zou er over na moeten denken of wij wel zoveel landbouwproducten willen exporteren.

En tenslotte, waar blijft de techniek om het mestoverschot te gebruiken voor energieopwekking??