Top

5. footprint

Wat houdt de ecologische voetprint eigenlijk in?
De wereldbevolking bestaat op dit moment uit ongeveer 7.2 miljard mensen. De aarde heeft een 
oppervlakte van 51 miljard hectare. Dat houdt in dat we ongeveer 7 hectare gebied per wereld-
bewoner hebben.
Van deze 7 ha is ongeveer 1.8 ha “biologisch productief”, dat houdt in dat op die 1.8 ha bossen zijn,
dat er vruchtbaar land is, dat er delfstoffen zijn, dat er zoet water is, en dat er fabrieken gebouwd 
kunnen worden. 
We hebben de bossen nodig om zuurstof te produceren, maar ook als bouwmateriaal.
We hebben vruchtbaar land en zoet water nodig voor ons eten en drinken.
We hebben olie uit de grond nodig voor het maken van brandstoffen, en voor het maken van kunststof.
We hebben metaal nodig voor het maken van auto’s, vliegtuigen e.d., en we hebben ook schaarse 
metalen nodig voor het maken van computers en smartphones.
 
 
We hebben ruimte nodig om ons afval te kunnen verwerken.
En dit geldt dan voor een leven lang.
We zeggen nu dat de ecologische voetprint 1 gha (mondiale hectare) is, als iemand zo veel “ruimte” 
inneemt op de aarde als verantwoord is.
De wereldbevolking heeft een ecologische voetafdruk van 2.7 gha. Dat houdt in dat we de aarde 
langzaam maar zeker “opeten”
Om nog wat getallen te noemen: Nederland heeft een ecologische voetafdruk van 6.2, de Verenigde 
Staten 8, de Verenigde Arabische Emiraten 10.7, en het contingent Afrika 1.4
We kunnen onze voetafdruk verlagen door minder consumptief te zijn, of door de door ons gebruikte 
producten te recyclen. 
We willen graag ons welvaartsnivo gelijk houden. Dus we moeten zoeken naar methoden om bij een 
gelijk welvaartsnivo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 
 
BewustEco probeert een steentje bij te dragen door materialen te gebruiken die biologisch 
afbreekbaar zijn (dus terug de natuur in gaan en geen afval opleveren), of die gerecycled kunnen 
worden. 
 
(Zie voor een update Footprint)